TEMMUZ 2017 MECLİS TOPLANTISI

2017-06-29 08:00:48

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin Temmuz 2017 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/07/2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                                                                     29/06/2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Ekrem TULUKCU

                                                                                                                                                                                             Akören Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                   :

 

1- Mülkiyeti Belediyemize Ait Ağalar Mahallesi  172 Ada 159 Numaralı Parseldeki  Taşınmazın Konya Büyükşehir Belediyesine Tahsisi İle İlgili Karar Alınması

2- Gündeme Getirilecek Maddelerin Görüşülmesi