2017 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

   

SN: DOSYA                           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 21. maddesine istinaden ,Belediye Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.11.2017 Perşembe günü saat 10:00' da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                                                                                   31.10.201                                                                                                                                                                                                 Ekrem TULUKCU

                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

GÜNDEM :

  1. Mülkiyeti belediyemize ait Alan Mahallesi 143 ada 2 numaralı parseldeki Köy Odası ile ilgili satış kararı alınması.
  2. Akören Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarihli 37 Numaralı kararının tavzi edilmesinin görüşülmesi.
  3. Gündeme gewtirilecek ek maddelerin görüşülmesi.