AKÖREN BELEDİYESİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKIŞ İLANI

 KONYA AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANI

(WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İLAN ÇIKARILIŞ TUTANAĞI)

Konya İli Akören İlçesi Belediye Meclisince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 02.07.2018 tarih ve 2018/33 karar numaralı revizyon ilave uygulama imar planı düzenlemesine ilişkin (PİN:NİP--334961) Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Akören Belediyesi meclisince uygun görülmüş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b ve 3194 Sayılı İmar Kararı ile onaylanmış olup; onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Başkanlığımızca Belediye internet sitesinden ve askı ilan panosunda 3194 sayılı İmar Planı Kanununun 8. Maddesince 17.09.2018 tarih ve 17.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar otuz bir gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Tutanak Tarihi: 17.09.2018

 

                                                                                                                                                                                       17.09.2018

                                                                                                                                                                                   Ekrem TULUKCU

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı