AKÖREN BELEDİYESİ İMAR PLANI ASKIDAN İNDİRİLİŞ İLANI!

 KONYA AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANI

(WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İLANDAN İNDİRİLİŞ TUTANAĞI)

         KONYA İLİ AKÖREN BELEDİYE MECLİSİNCE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 02.07.2018 TARİH VE 2018/33 KARAR NUMARALI REVİZYON İLEVE UYGULAMA İMAR PLANI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN (PİN:NİP---334961) PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AKÖREN BELEDİYESİ MECLİSİNCE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP; 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNUN 7/b VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİNCE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.08.2018 TARİH VE 788 SAYILI MECLİS KARARI İLE ONAYLANMIŞ OLUP; ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZCA BELEDİYE İNTERNET SİTESİNDEN VE ASKI İLAN PANOSUNDA 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİNCE 17.09.2018 TARİH VE 17.10.2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR OTUZ BİR GÜN SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. ASKIYA ÇIKARILAN BU İLAN 17.10.2018 TARİHİNDE MESAİ BİTİMİNDE ASKIDAN İNDİRİLMİŞTİR.