AKÖREN GÖLETİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ KONTROLLERİ YAPILDI!

 Belediye Başkanımız Sayın Ekrem TULUKCU Şehitlik Ormanında Ekilen Ağaçları Kontrol Etti.