AKÖREN İLÇESİ İMAR PLANI ASKIDAN İNDİRİLİŞ İLANI!

KONYA AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANI

(WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İLAN İNDİRİLİŞ TARİHİ)

 

            Konya ili Akören ilçesi belediyesince 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 02.07.2018 tarih ve 2018/33 karar numaralı revizyon ilave uygulama imar planı düzenlemesine ilişkin (Pin:Nip-334961) plan işlem numaralı 1/10000 ölçekli uygulama imar planı Akören belediyesi meclisince uygun görülmüş olup; 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun 7/b ve 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesince Konya Büyükşehir Belediye Meclisince 17.08.2018 tarih ve 788 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/10000 ölçekli uygulama imar planı askı süresi içinde itiraz görmüştür.

            Konu Büyükşehir Belediye Meclisinde tekrar görüşülerek onaylanan 1/1000 ölçekli uygulamam imar planı belediye başkanlığımızca belediye internet sitesinden ve askı ilan panosunda 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesince 04.01.2019 tarih ve 05.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar otuz gün süre ile askıya çıkarılan bu ilan 05.02.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.


İlana çıkış tarihi: 04.01.2019

Askıdan indiriliş tarihi: 05.02.2019

İlan metninin web sayfasından çıktı alındığı tarih: 05.02.2019

 

05.02.2019

ONAY

Ekrem TULUKCU

Akören Belediye Başkanı