3. ETAP TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

 


logo2006_2-2

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA AKÖREN AĞALAR MAHALLESİ (Akören 3. Etap)

TOPLU KONUT UYGULAMASI  

BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından “Konya Akören Ağalar Mahallesi (Akören 3. Etap)  Toplu Konut Projesi” kapsamında inşa ettirilecek toplam 212 adet;

 

Alt Gelir Konut Grubu     (2+1) nitelikli 176 adet, brüt   75,00 m²

Orta Gelir Konut Grubu   (3+1) nitelikli 36 adet, brüt 110,00 m²

 

Konut için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Konya Akören Şubesi aracılığı ile İLAVE BAŞVURU kabul edilecektir.

 

Proje Adı   : Konya Akören Ağalar Mahallesi (Akören 3. Etap)  Toplu Konut Projesi

Satıcı                          : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)

Adres                         : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara

İletişim İnternet        : www.toki.gov.tr

İletişim Telefon         :4448654

Başvuru yapılacak Banka Şubesi   : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Konya Akören Şubesi

Başvuru alınacak konut tipleri       : (2+1) ve (3+1)

Başvuru Bedeli (2+1)                       :   500.- TL

Başvuru Bedeli (3+1)                       : 1.000.-TL

Başvuru Tarihi                                 : 11 MART  – 19 NİSAN 2019

 

 

TOKİ’nin Daha Önceki Başvuru Dönemlerinde Adı Geçen Projeye Başvuru Yapmış Olan Konut Alıcıları, Öncelikli Konut Satın Alma Hakkına Sahiptir.

 

İşbu Kampanya Döneminde Başvuru Yapan Konut Alıcıları, Söz Konusu Projede Yedek Alıcı Olarak Konut Satın Alma Hakkına Sahip Olacaklardır.

 

Ödeme Koşul ve Alternatifleri;

1.      Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2.      Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup,

peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

 

 

 

 

(2+1) Tipi Alt Gelir Konut Grubu için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından En Düşük olana göre artırılacaktır.

 

(3+1) Tipi Orta Gelir Konut Grubu için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

 

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

 

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

 

TAHMİNİ ORTALAMA YAKLAŞIK KONUT FİYAT ve (m²) BİLGİLERİ

KONUT TİPİ

KONUT ADEDİ

Brüt m2

 Tahmini Satış Fiyatı (TL)

Başvuru Bedeli

Peşinat Oranı (%)

Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)                               

Taksit Sayısı            

Ortalama Taksit Tutarı

(Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutar)

(Ay)

(TL)

(2+1)

 176

75,00 

138.000  

          500   

12%

16.060

180

675

20%

27.100

240

460

(3+1)

36 

110,00 

202.400  

       1.000   

10%

19.240

120

1.518

20%

39.480

180

900

 

Konutların, adet, m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak olup, ilan edilenler tahmini bilgilerdir.

 

BAŞVURULAR İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE BELGELER ARANACAKTIR

 

ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN;      

Söz konusu Toplu Konut Uygulaması kapsamında, satışa sunulacak konutlar için hane halkı adına, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, ancak tek bir başvuruda bulunulabilecektir.

 

ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN;      

Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığı tarih itibarıyla; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,

 

 

 

 

ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN;

T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması,

(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;   

T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması,

(Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;   

Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;   

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500.-TL olması (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisi Hariç),

(Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500.-TL olması gerekmektedir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri.

*    Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

*    Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri.

 

Diğer taraftan, gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek, başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ;

Projede hak sahibi olup, sözleşme imzalayanlar konutlarını, borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

 

ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ;

Anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

Devir esnasında, devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçlar kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır.

 

CAYMA;

Konut alıcısı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

 

 

 

Yine, peşinat yatırarak, satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

 

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, mevcut yasal faiz oranında KDV tutarı konut alıcılarından tahsil edilir.

 

 

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

 

 

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

TOKİ WEB Sayfası, www.toki.gov.tr

ve

Bilgi Hattı : 444 86 54