OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN: DOSYA            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.01.2018 Cuma günü saat 10:00'da Akören Belediyesi Meclis TOplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                         02.01.2018   

                                                                                                                    Ekrem TULUKCU             

 

  GÜNDEM:

  1. Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi
  2. 2018 Yılı Zabıta Maktu (Fazla Çalışma) Ücretlerinin Belirlenmesi
  3. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesi
  4. 2018 Yılı Ücret ve Tarifelerin Belirlenmesi
  5. Ek Bütçe Tasarısının Görüşülmesi
  6. Belediyemizce İhtiyacı Olan Öğrencilere Yardım Yapılmasının Görüşülmesi
  7. Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi