3. ETAP TOPLU KONUT SAHASI ALANI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İLAN!

                                                                                               KONYA AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İMAR PLANI İNDİRİLİŞ TUTANAĞI

              

               Konya İli Akören İlçesi Ağalar Mahallesinde N28-b-03-d Pafta 176 Ada 98-103 Numaralı parseller 3. Etap Toplu Konut Sahası Alanı düzenlenmesine ilişkin PİN: NİP-24040,1 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince Konya Büyükşehir Belediye Meclisince 17.05.2019 tarih ve 333 sayılı Meclis kararı ile onaylanmış olup; Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım

İmar Plan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Belediye Bakanlığımızca Belediye İnternet Sitesinden ve askı ilan panosunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince 30.07.2019 tarih ve 29.08.2019 tarihi mesai bitimine kadar bir ay süre ile askıya çıkarılan bu ilan 29.08.2019 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.

 

Tutanak Tarihi : 30.07.2019

Tutanak İndiriliş Tarihi : 29.08.2019                             

                                                                                                           

 

 

 

 

İsmail ARSLAN

Akören Belediye Başkanı