2. ETAP TOKİ TESLİM İŞLEMLERİ!

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

AKÖREN/ KONYA

 

İdaremizce  Konya Akören Ağalar Mahallesi (Akören 2. Etap) Projesi kapsamında inşa  ettirilen ve Belediyenizce konut alıcısı temin edilen 157 adet konutun teslim işlemleri, 09.09.2019 – 13.09.2019 tarihleri arasında Ek’te yer alan program dahilinde, gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili olarak Banka ve Müşavir Firma talimatlandırılmış olup, konut alıcılarının tarafınızca bilgilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                

            


TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA AKÖREN AĞALAR MAHALLESİ (Akören 2. Etap) 
157 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI


İLGİLİ BANKAYA
KDV YATIRMA VE KONUT TESLİM TARİHİ
KONUT BLOK
NUMARASI
BLOKTAKİ KONUT
SAYISI
9 Eylül 2019 Pazartesi B1-1/B1-2/B1-3/B1-4 62
10 Eylül 2019 Salı B1-5/B1-6/B1-7/B1-8 63
11 Eylül 2019 Çarşamba C1-1/C1-2 32
12-13 Eylül 2019 Zamanında Gelemeyenler
TOPLAM 157

 

KONYA AKÖREN AĞALAR MAHALLESİ (Akören 2. Etap) TOPLU KONUT PROJESİ (157 KONUT)BELEDİYE PROJESİ TESLİM İŞLEMLERİ

 

Konya Akören Ağalar Mahallesi (Akören 2. Etap) Projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan ve Şebinkarahisar Belediyesi aracılığı ile konut alıcısı temin edilen konutların teslim işlemleri, 09.09.2019 – 13.09.2019 tarihleri arasında aşağıda yer alan program dahilinde gerçekleştirilecektir.

 

İlk olarak KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Akören Şubesi’nde,

 

Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün Prokon Müh. Müş. A.Ş.&Beşer Müh. Müş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Konya Akören Ağalar Mahallesi (Akören 2. Etap) projesi şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir.

 

T.C. Ziraat Bankası Akören Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1)      Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2)      Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3)      Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4)      KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,