KOP'TAN KAPYA BİBER DESTEĞİ!

 DUYURU

         KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansmanıyla gerçekleştirilen  "KOP İle Sofralarımız Lezzetleniyor Projesi" kapsamında 2021 yılı üretim sezonunda kurulacak olan 10 adet 1 dekarlık alanda kapya biber yetiştiriciliği desteklenecektir. Başvurular 20.11.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Kapya biber ekimi yaygınlaştırılması için yapılan proje kurulumları için fide, damla sulama ekipmanları, ilaç ve gübreleme ekipmanları %80 hibeli kurulacak olup, %20 lik kısmı (730 TL) kuracak olan çiftçilerden  peşin alınacaktır. Başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Çiftçilerde Aranacak Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

2. Akören İlçesi ve Mahallesinde İkamet etmek,

3. Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmak ve 65 yaşından gün almamış olmak,

4.Başvuru sahibi Uygulayıcı Kuruluş tarafından belirlenen, proje tutarının, %20’sini proje hesabına yatırmak ve dekontu uygulayıcı kuruluşa sunmak,

5. Başvuru tarihi itibarıyla vergi mükellefi olmamak, ücretli çalışıyor olmamak, çalışıyor ise projenin uygulamaya başlanması ve komisyon marifeti ile faydalanıcıların tespit edilmesini mütakiben ücretli olarak çalışmadığını 15 gün içinde Uygulayıcı Kuruluşa belgelemek,

6. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

7. Kurulacak demostrasyonlarda oluşabilecek hasarlardan çiftçi sorumlu olmak,

8. Başvuru kabul edildikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi kayıt sistemlerinden (ÇKS) en az birine kayıt olacağını taahhüt etmek (kaydı olmayanlar için),

9. Aynı proje konusunda hibe programlarından yararlanmamış olmak, (Örnek-1;Kırsal Kalkınma Yatırımı destekleme Programından basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar.)

Not: Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda;5510 sayılı sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 ünce maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.  Bu ön yeterliliği sağlayan başvuru sayısının destekten faydalanacak toplam çiftçi sayısından fazla olması durumunda bir değerlendirme komisyonu kurulacaktır. Puanlama usulü ile gerçekleştirilecek olan 10 adet kapya biber demostrasyonu için 10 asil ve yedekler şeklinde yararlanıcı belirlenecektir.