MART AYI MECLİS TOPLANTISI!

  

SN : DOSYA

 

                   5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  05.03.2021 Cuma günü saat 10:00’de Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 01/03/2021 

                                                                                                                                                                                                              İsmail ARSLAN

                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM       :

 

1.      İmar Komisyonu Kararının Görüşülmesi (Dutlu Mahallesi 127 Ada 4 Numaralı Parsel Taşınmazın Satışı)

2.      Süleymaniye Mahallesi 113 Ada 12 Numaralı Parselde Bulunan Taşınmazın Satışının Görüşülmesi

3.      Güneş Enerji Santrali Yapılması İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması ve Yetki Verilmesi

4.      Konya Kadastro Müdürlüğünce İstenilen Ek Bilirkişilerin Belirlenmesi

5.      KOSKİ’ye ait Orhaniye Mahallesinde Bulunan Su Kuyusunun Devir Alınması

6.      Konya B.Ş.B. Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi

7.      Mülkiyeti Belediyemize ait Ağalar Mahallesi 172 Ada 159 Parselde bulunan  Taşınmazın Şehir Konağı Olarak Kullanılmak Üzere Konya Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesi

8.      Akören İlçe Devlet Hastahanesine  Abdurrahman YALÇIN’nın İsminin Verilmesiyle İlgili Karar Alınması

9.      Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi