18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ!

 …..

SEN Kİ, SON EHL-İ SALÎBİN KIRARAK SAVLETİNİ,

ŞARKIN EN SEVGİLİ SULTÂNI SALÂHADDÎN’İ,

KILIÇ ARSLAN GİBİ İCLÂLİNE ETTİN HAYRAN...

SEN Kİ, İSLÂM’I KUŞATMIŞ, BOĞUYORKEN HÜSRAN,

O DEMİR ÇEMBERİ GÖĞSÜNDE KIRIP PARÇALADIN;

SEN Kİ, RÛHUNLA BERÂBER GEZER ECRÂMI ADIN;

SEN Kİ, A’SÂRA GÖMÜLSEN TAŞACAKSIN... HEYHÂT,

SANA GELMEZ BU UFUKLAR, SENİ ALMAZ BU CİHÂT...

 

EY ŞEHÎD OĞLU ŞEHÎD, İSTEME BENDEN MAKBER,

SANA ÂGÛŞUNU AÇMIŞ DURUYOR PEYGAMBER.

 

MEHMET AKİF ERSOY