NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN : DOSYA

 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.04.2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                 02/04/2021

 

 

 

                                                                                                                           Ahmet KIRBAŞ

                                                                                                                      Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

GÜNDEM       :

 

1-      Meclis 1. Başkan ve 2. Başkan Vekilinin Seçilmesi

2-      Belediye Katip Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

3-      Belediye Encümenine Üye Seçilmesi

4-      2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

5-      İmar Komisyonu Kararının Görüşülmesi

6-      Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Ağalar Mahallesi 465 Ada 10 ve 11 Numaralı Parsellerde Bulunan Taşınmazların Satışının Görüşülmesi

7-      Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Dutlu Mahallesi 127 Ada 13 Parselde Bulunan Taşınmazın Satışının Görüşülmesi

8-      Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Karahüyük Mahallesi 178 Ada 3 Parsel, 199 Ada 1-2-5 Parseller ve 188 Ada 1-2-3-4 Numaralı Parsellerde Bulunan Taşınmazların Satışının Görüşülmesi

9-      İmar Komisyonuna Üye Seçilmesi

10-  Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçilmesi

11-  Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçilmesi

12-  Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesinin Görüşülmesi

13-  Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi