HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN : DOSYA

 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.06.2021 Cuma günü saat 14:00’de Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                 01/06/2021

 

 

 İsmail ARSLAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM       :

 

1-      İmar Komisyon Kararlarının Görüşülmesi

2-      Hacılar Mahallesi 239 Ada 422 Numaralı Parselde Yapılacak Olan İmar Plan Tadilatının (Değişikliği) Görüşülmesi

3-      Otopark Yönetmeliği Gereğince Bölgelerin ve Ücretlerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi

4-      Akören Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Yönetim Kurulu Asil  Ve Yedek Üyeleri İle Murakabe Heyeti Üyelerinin Seçilmesi

5-      Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi