TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN : DOSYA

 

 

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.07.2021 Salı günü saat 14:00’da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                 02/07/2021

 

 

                                                                                                                             İsmail ARSLAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM       :

 

1-      Kadastro Müdürlüğünce İstenen Ek Bilirkişilerin Belirlenmesinin Görüşülmesi

2-      Sözleşmeli Personel İstihdamının Görüşülmesi.

3-      Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi