İLAN! 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI!

  

İLAN

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLÇEMİZ AĞALAR MAHALLESİ,N28-B-03-D-4-C PAFTASINA İSABET EDEN 176 ADA 1,2,3,4,5,6,39,102,121 NOLU PARSELLERDE A.05 NOLU DÜZENLEME SAHASI ADI ALTINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILIP, ENCÜMENİMİZİN 04.06.2021 TARİH VE 2021/61 SAYILI KARARI İLE ONANMIŞTIR.

PARSELASYON PLANI, ÖZET, DAĞITIM, TAHSİS CETVELLERİ BELEDİYEMİZDE 31/07/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.