EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN : DOSYA

 

 

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.10.2021 Çarşamba günü saat 10.00’ da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                 01/10/2021

 

 

                                                                                                                           İsmail ARSLAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM       :

 

1-      Belediyemizce Eğitmen Kadrosunda İstihdam Edilen Personelin Ücretinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

2-      Akören Belediyesi 2022 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi İle İlgili Plan Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

3-      Sulama Kooperatifleri Ana Sözleşmesinin Görüşülmesi.

4-      Belediyemize Ait Alan Sosyal Tesisinin Akören İlçe Müftülüğüne Tahsis Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

5-      Akören Kültür Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

6-      Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi.