ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI!

 SN : DOSYA

 

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddelerine istinaden Belediye Meclisinin  2021 Yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.12.2021 Pazartesi günü saat 14.00’ te Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                 01/12/2021

 

 

                                                                                                                           İsmail ARSLAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM       :

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Ağalar mahallesi 127 ada 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi.

2-      Mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük mahallesi 190 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve 187 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların satışına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-      İlçemiz Ağalar mahallesi Çoğaşar mevkiinde, İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında gerçekleştirilen uygulama neticesinde açılan yol güzergahında daha önce bulunan ağaç ve fidanların bedellerinin ödenmesi konusuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4-      Meclis Araştırma Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-      2022 yılı bazı maktu, vergi, harç tarifeleri ve ücretlerin belirlenmesi.

6-      Belediye Meclisimizce alınan 06.10.2021 tarih ve 2021/65 sayılı kararın görüşülmesi.

7-      Gündeme getirilecek ek maddelerin görüşülmesi