ÇEVRE TEMİZLİĞİ!

 ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; YOL KENARLARI, PARK VE BAHÇELER GİBİ ALANLARDA ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARI YAPILMIŞ EK OLARAK YOL KENARLARI, KALDIRIM VE REFÜJLERİN BAKIMI YAPILMIŞTIR.